Sociala aspekter innebär bland annat att byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Men kanske främst att området är bjuder in till sociala kontakter och aktiviteter med grannar i ett område som är tillgängligt och inbjuder till gemenskap. Världens ensammaste folk – Sverige! Flest ensamhushåll. Bilden av svensken är ofta något grå och sorgsen. En kylslagen och ensam vandrare som sätter sig långt ifrån andra i bussen, en dam som gluttar på grannarna genom persiennerna. Någon som vågar prata först efter tre glas vin. Det stämmer naturligtvis inte utan – I Sverige är vi inte bundna till familjen på samma sätt som exempelvis italienare. Det ger oss frihet att välja vilka relationer vi vill ha och detta förklarar förmodligen varför vi känner oss mindre ensamma, säger forskaren Filip Fors. 

När vi ritar och drömmer om området så ser vi gemenskap tillsammans med familj, vänner, grannar och övriga som alla är välkomna ner till Järvedstrand. Vi ser gärna aktiviteter som främjar att man umgås, att man är utomhus och att man rör sig vilket främjar trygghet och god hälsa.