lMiljölast!
Fastigheten är belastad med markföroreningar, det är inte enbart dåligt eftersom nu finns det en möjlighet till en god gärning. Visst det finns en PPP princip, Polluter Pay Principle som infördes i lag 1969. Men det innebär inte att den som förorenar marken kommer att sanera bort föroreningarna. Det innebär att den som förorenat äger föroreningarna eller miljöskulden, innebär att de är skyldig att rengöra marken till godkänd industrimark men det är avdrag och förenklingar för tiden innan 1969. Det som styr saneringen till 99% är föroreningar från kätting impregneringen som MODO bedrev från år 1953-1983 när de lagrade timmer i viken utanför Järved. 

På bilden ser ni de svarta högarna som är ny impregnerad kätting som sedan vinschades ner till båten vid kajen.  Föroreningar kommer också från att de hade en slip där de drog upp båtar där de skrapade bort gammal bottenfärg och målade ny bottenfärg. Ni ser också på bilden en stort fundament närmare kanalen där det var 3 barklinjer som barkade av timret. Det lilla skjulet vid vattenkanten där är också höga halter av giftigt material funnet som bör bero på något de lagrat i skjulet. 

Sidorna är under uppbyggnad och kommer att fyllas med mer information. Titta in igen om några veckor.