Den framtid vi önskar i morgon måste vi bygga idag!

-Det är Vi, du och jag som tillhör den generation som tar tag i denna gigantiska utmaning.

FNs rapport 2021-08-08 om läget för klimatet!

Det här behöver vi alla få veta!

Det är vårt eget fel. Om det finns några tvivel om vi kunde delvis skylla på vulkaner för att klimatet ändras, så begravde IPCC den förklaringen. “It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean, and land,” skrev vetenskapsmännen. De kom fram till att vår mänskliga aktivitet har höjt värmen globalt ca 2 grader sedan den industriella revolutionen. 

Vädret förespås redan i mitten av 2000-talet som ”EXTREMT!” Tropiska stormar, värmeböljor, bränder, torka och översvämningar förväntas bli allt allvarligare och mer frekventa om klimatförändringarna fortsätter i dess nuvarande takt, säger rapporten.

 • Mer extremt väder borde inte bara tänkas på i framtiden, utan här och nu. Bara förra veckan upplevde Grekland, Turkiet och stora delar av västra USA några av deras värsta skogsbränder i historien. 

Alla ögon på energibranschen. Rapporten klandrade en särskild mänsklig aktivitet för att förvärra klimatförändringarna: förbränning av fossila bränslen. Koldioxidhalten i atmosfären är den högsta de varit på 2 miljoner år. 

 • “This report must sound a death knell for coal and fossil fuels before they destroy our planet,” sa UN Secretary-general Antonio Guterres. 

Det finns lite hopp. Sedan IPCC: s sista stora rapport 2013 har länder gjort ett bättre jobb för att begränsa koldioxidutsläppen. Men de måste påskynda dessa nedskärningar dramatiskt, hävdade rapporten. Annars är det nästan omöjligt att förhindra att den globala tempen stiger högre.

Blickar framåt …världsledare kommer till Glasgow i Skottland i november för de centrala klimatförhandlingarna COP26. De får i uppgift att ta IPCC: s vetenskapliga rapport och göra den till en meningsfull politik.  

 

Skärmavbild 2021-11-11 kl. 13.23.26

Klimatmötet – Politik – Glasgow Skottland 2021-11-11 UN Climate Change Conference UK 2021

UN Climate Change Conference UK 2021

Tre stora positiva förändringar. En stor förändring är att innovationer inom ren-energi är högre upp på agendan än någonsin förut. Världen behöver komma ner till NET ZERO utsläpp av koldioxid till atmosfären innan år 2050. Det kommer att krävas en industriell revolution för att få bort utsläppen av koldioxid till atmosfären i praktiskt taget hela ekonomin: hur vi gör saker, genererar el, förflyttar oss, odlar mat, värmer och kyler byggnader. 

En andra stor förändring är alla företag som nu tagit en mycket större roll vid sidan av regeringar och organisationer. Ledare i olika industrier som tar ansvar för att förändra sina sektorer och verkligen behöver vara en del av förändringen. Banker, transport företag, gruvföretag osv… och bland annat IKEA. Vissa branscher utpekas som särskilt svår att eliminera utsläpp till atmosfären: Flygsektorn, produktion av betong och stål, sjötransporter. World Economic Forum tillsammans med U.S. State Departments har tagit på sig att boosta initiativ för att utveckling av bra lösningar eller alternativ. 

Tredje förändringen är kanske viktigast för att få alla att anpassa sig till miljömålen. Värsta tragedin med stigande temperaturer är att de drabbar mest dem som bidragit minst till att skapa temperaturökningen. Hjälpa fattiga länder att utvecklas ekonomiskt utan att sätta käppar i hjulet.

Om vi fortsätter så här – om världen lägger ännu mer kraft på innovationer som minskar kostnaderna för att nå noll utsläpp av kol till atmosfären och hjälper de fattigaste människorna att anpassa sig till klimatförändringarna – då kommer vi att kunna se tillbaka på detta toppmöte som en viktig milstolpe i att undvika en klimatkatastrof.

Fotnot: Nu har de för första gången kunnat lägga in ordet fossilt som en av huvud orsakerna till problemen. Oljeländer och främst arabländerna har använt sitt veto och förhandlingarna har inte kunnat fortsätt tidigare om ordet fossilt finns med. Det är klart att de känner sig hotad när hela deras ekonomi är uppbyggt runt utvinning av fossila bränslen men nu var äntligen måttet rågat!

 

Se till att tvätta händerna så blir allt bra. Vi är som strutsen som stoppar huvudet i sanden och vill inte se de stora hoten. Vi är alla delaktiga i världens dummaste experiment, att vi fortsätter tillföra nytt kol till atmosfären. Jorden värms!

De delar vi som fastighetsägare och byggföretag kan påverka är:

 • 36% av världens tillskott av nytt kol till atmosfären kommer från fastigheter.

  Koldioxidutsläpp från bygg- och fastighetssektorn svarade 2018 för 21 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. (Boverket, 2021). Vi har främst grönare energi, el i Sverige.

 • 27% av dessa är drift
 • 9% av dessa är nybyggnation och rivning

Klimatångest?

Ja, det finns många vägar att gå och många val att göra. Här presenterar vi ditt viktigaste klimatval som gör enskilt störst skillnad i ditt totala klimatavtryck. 

Den framtid du vill ha i morgon måste vi bygga idag! 

Allt arbete med Järvedstrand fokuserar på hållbarhet.

Frågan är när det slår över, när vi har gått för långt.

Vill vi verkligen veta när vi passerar gränsen?

Det här måste sluta NU!

Det är Vi, du och jag som tillhör den generation som tar tag i denna gigantiska utmaning.

Vi ska lära oss av naturen, ställa om och bygga som naturen.

27%. Det är klart! Vi klarar av att bygga hus idag som inte behöver tillskott =0%, Nollenergi hus

Vi minimerar energiåtgången i fastigheterna. Energisnåla hus

Hämtar värme till fastigheterna från moderjord, geotermisk energi

Tillgodose all el till värme och drift av huset och till hushållet ifrån solen, via solpanel. Dessutom ska det räcka till hållbara transporter, så att du kan tanka din kommande elbil med energin från solen.

9%, vi strävar mot 0%

Målsättningen är att den balansen ska vara Net-zero, summan av tillskott och avdrag av nytt kol till och från atmosfären vid byggnationer/rivning ska vara noll år 2050. 

Vi kommer göra ett försök 2023 att nå dessa mål när vi drar igång Järvedstrand.

Vi ska maximera användandet av material som har vuxit och plockat kol ifrån atmosfärens kretslopp och minimera användningen av  material som tillför nytt kol. Därför bygger vi husen i trä och organiska material. Därför föreslår vi att vårt Ö-vik, bara ska tillåta byggnationer av trä under 6-8 våningar. Det är billigare att bygga i betong än i trä men det är kronor och ören – inte miljökonsekvenser.

Den viktigaste råvaran för cementtillverkning är kalksten, som i en så kallad kalcineringsprocess värms upp till drygt 1400 grader celsius. Under processen frigörs stora mängder koldioxid, som har bundits i kalkstenen för miljoner år sedan. Dessutom krävs en massa energi till upphettningen. Hittills har man använt mest fossila bränslen till detta. Grovt taget 7-8 % av alla utsläpp från industri och energisektorn kommer från cementtillverkning.

Vad kan göras åt problemet?

Jag vill börja uppströms! Cement används framför allt till att tillverka betong. Vi kan minska behovet av ny cement genom att förlänga livslängden för existerande betongkonstruktioner. I byggnader kan betong i många fall ersättas med trä. I vårt tidigare projekt Egypten byggde vi om gamla stadshuset till 94 lägenheter. Där återanvände vi betongstommen och gjorde nya konstruktionsberäkningar för att utnyttja stommen till max och byggde på 3.5 våningar i homogent trä för att binda maximalt med kol från atmosfären.

Våga säga NEJ till nya hus tillverkade i Betong! Du röstar med din plånbok – FLYTTA INTE DIT – Du blir en miljöbov!

Den framtid vi vill bygga är en sexig och futuristisk värld. Släpp din klimatångest.

Du som flyttar hit är en riktigt miljöhjälte!

IMG_0440

Hållbart

36% av världens utsläpp av ej förnybart kol till atmosfären kommer från fastigheter. Varav 9% av världen tillskott av koldioxid kommer från Byggnationer & Rivning och 27% från drift av fastigheterna. 

Vi vet att vi kan bygga nya hus som släpper ut 0 nytt kol till atmosfären under drift vilket vi visat i projekt Åvikefjärden. Där är husen energisnåla och har geotermisk uppvärmning via bergvärmepump kopplad till golvvärme som är ett lågtemperatursytem och ger bättre COP värde, utvexling per kWh till energi att värma huset. Vi har solenergi på taken som tillverkar energi till uppvärmning av huset, till hushållselen och elbilarna. Vi växlar med att köpa vattenmagasin i vattenkraftverken för kvällar och vintrar. Detta ger 0% utsläpp!

Vi jobbar med att få hela projektet miljömässigt hållbart från vagga till grav och vi är övertygad om att vi kommer att nå Net-Zero, om inte väldigt nära. Godkända dokumentationer på material och speciellt material i vår närmiljö, Örnsköldsvik är svår till omöjlig att få tag i så vi kommer att uppskatta dessa värden och dess miljöpåverkan. Ekonomi är en grundsten i alla företag och vi skall se till att detta blir en av de bästa investeringar man kan ge sin familj. Ekonomiskt, Socialt, för hälsan och för miljön. 

Jag växte upp i Järved och har lekt som barn åtskilliga gånger nere vid vattnet i Järved. Det skall inte råda några tvivel om att hela Järved bjuds ner till vattnet och Järvedstrand!

Bostadsområden byggs för hela familjer men det är barnen som utnyttjar närområdet och hela Järved mest. Det offentliga rummet blir Järveds nya vardagsrum och hela Järved och stadens medborgare kommer att besöka området frekvent. Precis i linje med strandskyddslagstiftningens syften, ett område vid vattnet som främjar friluftsliv och rekreation. Ön bör ägas av kommunen och omklassas till park för att säkerställa skötsel och tillgång för allmänheten. Ägandet kan kvarvara som idag men en del av Byggsigurds mark kan införlivas i parken men kajen in mot kanalen för fritidsbåtar, skötsel, underhåll och muddring av kanal bör fortsatt vara privat. All mark mot kanalen bör göras privat för att enkelt kunna muddras och underhållas av boföreringen. Servitut för kommunikationsytor och broar. Installationer på ön görs med resignera materialval och stor hänsyn för enkel drift och ekonomiskt underhåll. Gång/cykelbana på ön sköts inte vintertid, då blir det ett upptrampat promenadstråk alternativ ett skoterspår med skidspår snörika vintrar. 

Ekologiska energikällor!
På bilden ovan kan ni se de energikällor som är miljömässigt hållbara och inte tillför mer koldioxid till balansen i atmosfären. Vatten, Vind, Jord och Sol! Biomassa är koldioxidneutrala eftersom när trä växer binder det koldioxid från atmosfären, däremot finns det andra utsläpp vid förbränningen av trä som inte här helt optimalt, men absolut kodioxidneutralt. Tittar man på Europa och den 5 års förnyelse av målsättningen att nå Parisavtalet så har en del länder begärt att kärnkraften skall ses som miljövänlig och eldning av gas, främst Östländerna. Vad säger man om kärnkraften är att den inte försämrar atmosfären, men den är farlig och borde avvecklas eller utvecklas. Vi kör kärnkraftverk som är ritade för hand på papper utan hjälp av datorkraft i varken beräkningar eller ritningar. Det finns nya spännande kärnkraftverk som kan gå på resterna från de gamla kärnkraftsverkens plutonium istället för att behöva bryta nytt. Tittar man på gas så blir det vatten och ånga när man eldar men transporterna tappar ca 2% av en gas som är extremt dålig för atmosfären oförbränd och kan därför inte ses som hållbart alternativ för vår atmosfär.

Självklart bygger vi in solenergi för att inte enbart förse husets energibehov. Nej vi går längre och ser till att hushållets totala energibehov täcks av solenergin. Men vänta det kommer mer ;o) Det är för tokigt hur reklamen fungerar ibland? Vi skall även tillgodose hållbara transporter och solenergin skall leverera göra el billigt till er/era elbilar och elcyklar och el…. vad det nu kan bli för något i framtiden.

 

BIOLOGISK MÅNGFALD! Enligt David Attenborough, A Life on Our Planet är bristen på biologisk mångfald vår störta utmaning. När du är med i Järvedstrand är du en del av den lösningen. Till din fastighet tillkommer en skog, som orört får växa i lugn och ro och fungera som naturens egen barnkammare för den biologiska mångfalden. Vid skogsbruk blir skogen bara 50 till 100 år gammal och den röjs från sly för att få ut raka fina brädor. Får du en krokig bräda på din fasad kommer ni till oss och undrar varför vi har satt dit den där skitbrädan, vi går till sågverket som slutar köpa  timmer från den skogsbrukaren och han börjar röja sin skog för raka brädor – allt hör ihop! För mångfalden behöver stora delar vara orört så att gammal ved blir till bostäder för borrar och kryp som leder till smådjur som festar på dessa som leder till…… LIV och MÅNGFALD! 

Jag fick äran att delta i BEYOND 2020 konferensen.

Hej!

Det jag vill diskutera eller belysa på Beyond 2020 konferensen är nog mer att det är ett inträde med avgifter och sedan krav, årsavgifter och avgifter per hus för att bygga hållbart. Enkelt uttryckt ett motstånd! 

Idag är en byggnad miljövänlig enligt denna definition: 

Varför?

Jag drivs av varför. Du och dina kollegor vet förmodligen vad ni gör, men vet ni också varför ni gör det? På de flesta företag är svaret nej. Flertalet företag är inte särskilt inspirerande, varken för sina kunder eller för sina anställda. Det finns dock ett litet fåtal företag och organisationer som fungerar nästan som en folkrörelser när det kommer till att inspirera och engagera! Fokusera mindre på VAD ni gör och mer på VARFÖR ni gör det! Framgångsrika ledare använder inspiration istället för manipulation!

VARFÖR, gör att vi inte bygger billiga hus utan att vi bygger de billigaste husen att bo i. 

VARFÖR, gör att vi väljer material och lösningar som är resistenta och håller länge med minimalt underhåll. 

VARFÖR, gör att vi bygger i trä och använder lokalt material med lokala entreprenörer. Av Öviksbor, för Öviksbor med lokala råvaror. 

VARFÖR, gör att vi bygger sunda hus anpassade för astmatiker och allergiker med låg emitterande materialval, mycket ljus och bra ventilation med till- och från-luft med värmeväxlare och filter. 

VARFÖR, gör att vi bygger täta & starka lågenergihus med välisolerad grund, väggar, tak, fönster och dörrar. Geotermisk uppvärmning via lågtemperatursystem, golvvärme och ventilation med värmeväxlare. 

VARFÖR, gör att vi bygger hus som tillverkar lika mycket energi som huset, hushållet och elbilarna gör av med.

Keep it stupid simple! Tänk om även privatpersoner själva skulle kunna bygga grönt! Jag ser inte en elitklubb med tufft inträde och löpande avgifter – exklusivt för några få! – Jag ser en folkrörelse! Då, och endast då, kan vi nå stor skillnad som vi behöver tidigt för att tidigt nå miljömålen för 2030 och 2050 i enlighet med Parisavtalet. Gäller att få till en bra start och få snöbollen i rullning.

Varför skall våra kunder betala extra för att få en kvalitetsstämpel hållbart boende, eller grönt? Det borde vara svårare och dyrare att välja att bygga smutsigt och enklare och subventionerat att bygga grönt. Precis som att vi har en kontrollansvarig på ett bygge kan vi ha eller samma person som är hållbarhetsansvarig. Minska kraven för att nå en miniminivå, sedan en medelnivå och en drömnivå. Det viktiga nu de första åren är att få mängden av alla byggnationer och byggnader att gå i rätt riktning. 

För att få till enheter som är flexibla och snabba till beslut – kan göra saker utan att måste kolla först – ge ansvar och en budget i form av MAP1-3. Minsta acceptabla performance, förväntat resultat och dröm resultat, viktigt att alla är realistiska. Via gemensamma syften och mål kan företagen tryggt fatta egna beslut. Detta leder till MANDAT att göra saker direkt utan att behöva fråga eller undra om det är rätt! Detta gör att företagen kan uppfinna, hitta på nya sätt att nå målen och verkligen driver på utvecklingen. Tycker jag att det är rätt så gör jag det. Vi mäter i efterhand och ser hur målen uppnåddes eller vilket mål som nåddes.  Det är Ok att det blir fel för du når en acceptabelt hållbar byggnad men kanske inte hela din målsättning, men nästa gång.

Mitt förslag är att alla kontrollansvariga får mandat att värdera hållbarhet nu direkt idag efter vissa riktlinjer och mallar som de får följa. I morgon ställer vi högre krav, utbildningar och restriktioner vad som är miniminivå, medel och högsta nivån för vad som är grönt, de kommer säkerligen att vilja ta utbildningar för de känner att det är rätt och förhoppningsvis brinner för det. Men vi måste börja någonstans. Det viktiga är att vi inte börjar för högt och gör att byggare och utvecklare ser att det känns svårt, hopplöst eller tidskrävande – det är inte värt det! De ser en massa hinder och jobb och osäkerheter! Osäkerheter och affärer mixar aldrig väl. Det är värt det men alla hinder och krav gör att det känns.. och man tappar lusten…. och det är lätt att ge upp och köra på på det sätt man är van. Ge dem lätta vinster direkt så att alla hoppar på tåget! sedan styr vi tåget i rätt riktning och ökar kraven och målsättningarna eftersom! Är de med så blir de delaktiga och vill ännu mer! Vinn – vinn! Alla vill bygga grönt! Se till att de gör det enkelt så gör alla det! Vi har 10 år till att styra alla till målet för 2030 och sedan kommer det att gå på räls till målet för 2050. 

Jag presentera oss så här:

Byggsigurd startades 1944 av min farfar Sigurd Nordin. Vi älskar vad vi gör, har hög kunskapsnivå samt att vi utvecklar och bygger med hjärtat. 75 år av byggande, fastighetsförvaltning med förädling tillsammans med dagens teknik gör att vi kan bygga starka hus med minimalt underhåll och riktigt låga driftkostnader – vilket säkrar värdet för huset nu och för framtiden.

Vår vision är att alltid bygga värden. Att boendekvaliteten blir fantastisk och att det blir en bra investering för våra husköpare. 

Att bygga hus handlar för oss om långt mer än att sälja och hyra ut bostäder. Det är en passion. 

Vi ser inte ett hus på en tomt – vi ser förverkligandet av en komplett dröm.

Vi skulle vilja presentera oss att vi bygger grönt och att vi har kunskapen att bygga hållbart! Eller rättare sagt vi vill säkerställa att vi har kunskap och verktyg för att bygga hållbart. Alla vill bygga hållbart och grönt.

Vi är fyra Chalmerister i företaget, eller tre idag en har gått i pension, men stöttar oss när vi behöver det eller när han hälsar på. Idag är vi två civilingenjörer och en arkitekt från Chalmers.   

Vi är inte den sista generationen! Vi är generationen som skakade hand och jobbade med lösningarna!

Vi skulle vilja ta rätt beslut:

 • Vi önskar kunskapen och verktygen finns hos oss på Byggsigurd. För att snabbt kunna välja och ta beslut. Alla som vill skall kunna enkelt och fritt kunna ta del av kunskapen och verktygen. Det skall vara så enkelt att en privatperson som vill bygga själv – kan ta del av kunskapen och bygga sitt gröna hållbara hus. 
 • Vi vill göra oss mindre beroende av konsulter – men absolut ta in konsulter som stöd, tips och hjälp samt validering av det vi gör. Det vi vill undvika är att lämna hela arbetet till dem, det blir alldeles för dyrt och tidskrävande. Vi behöver mer kunskap och verktyg själva så att vi tidigt kan göra rätt val. Kan vara rätt att låta t.ex. Sweco vara med och forma ett hållbart grönt hus åt oss och ta del av kunskapen och få ett referensobjekt.
 • Känns inte nödvändigt att certifiera oss och betala avgifter till olika organisationer. Men det kanske är rätt väg till att få utbildning och verktyg. Man kan vara med ett tag och få ta del av kunskapen. Men är det medlemskap i Swedish Green Building Council, eller Svanenmärket eller passivhus? Nära noll energihus? Är det lite olika inriktning, en är miljövänliga material och den andra är lågenergi? eller välja en som ser på båda parametrarna? eller skall vi jaga energiklass B i energideklarationen – för oss handlar det om kompromisser med naturligt ljus via stora fönster. Vi älskar de nya energisnåla fönster som tillåter oss att bygga ”glashus” som binder ihop oss med naturen och trädgården och ger oss ljus.
 • Ett hus är summan av alla kompromisser. Här måste vi dels internt sälja in miljön högre och absolut hållbarheten. Är vi fel ute när vi ökar glasmängden och därigenom inte når energiklass B, utan C men istället kompenserar vi med fler solpaneler på taket? Vad blir konsekvenserna av våra val. Beslutsunderlag till våra kompromisser. 
 • Vi vill visa en fantastiskt härlig, hållbar och miljövänlig framtid! Inte skrämma, utan inspirera!  

Världens dummaste experiment! Att testa hur mycket kol vi kan fylla atmosfären med innan det snabbt kommer att bli radikala biverkningar! 

– Se till att tvätta händerna! – Så blir allt bra!

Vi är inte den sista generationen! Vi är generationen som skakade hand och jobbade med lösningarna!

Mycket bättre att vi i västvärlden tar initiativet och genomför förändringar nu! Klart att vi kan bygga mycket miljövänligare utan större kostnader. Vi behöver bara tänka lite som naturen så kommer vi långt och ställa om till endast miljövänlig energi så har vi kommit otroligt långt. 

Vi i norrland har trä! Trä som binder koldioxid från atmosfären och vi kan därigenom binda kol från atmosfären i våra hus!

Trä som binder koldioxid från atmosfären och vi kan därigenom binda kol från atmosfären i våra hus! Detta ger en positiv effekt på kolbalansen i atmosfären. Genom att öka mängden trä i våra byggnader får vi mer positivt kol i husen, binder mer kol och kan på så sätt motverka alla de negativa kol effekterna på atmosfären när vi bygger huset. Vi kan nå NET-ZERO redan nu inte vänta tills alla lösningar finns år 2050! NET-ZERO är Koldioxid neutralt till atmosfären och innebär att man inte tillför mer koldioxid, kol till balansen i atmosfären.