Välkommen ner till vattnet och pärlan, ön i Järved!

Vår vision för bostadsområdet är att bjuda in till aktiviteter och gemenskap som skapar trygghet och glädje. Vi skapar stora gemensamma ytor för friluftsliv, aktiviteter, lekplats, multisportplan, bad, boule, fiske, utegym, motionsspår, padeltennis gräsytor för brännboll, flertalet grillplatser – allt för hälsan och välbefinnandet. Det skall vara kul! Man skall se fram emot att komma ner till Järvedstrand. Här har man roligt och man umgås runt hälsosamma aktiviteter som bygger gemenskap, trivsel, glädje och välbefinnande. Allt vid vattnet i Järved

Allemansrätten utgör den huvudsakliga grunden för att säkra människors möjligheter att komma ut i naturen.

Det finns många argument för friluftsliv, exempelvis ger det förbättrad folkhälsa och välbefinnande, det kan användas som ett miljöpedagogiskt verktyg och som ett verktyg för ett stärkt näringsliv (Petersson Forsberg, 2012). Miljödepartementet lyfter i sin promemoria Stranden – en värdefull miljö fram att mötet mellan land och vatten är en miljö som människor värderar högt, tack vare den öppna landskapsbilden, naturmiljön och möjligheterna till olika aktiviteter (Ds. 2008:21, 2008). Att värna strandområden för allmänhetens tillträde till bad är ett viktigt skäl till att upprätthålla ett starkt strandskydd, inte minst för barn och ungdomar (Prop. 2008/09:119, 2009).

Vi ser det som vår skyldighet att… Nej, nej nej! För oss är det en stor ära att tillsammans med kommande Järvedsbor i Järvedstrand få möjligheten att återigen bjuda ner Järved och Örnsköldsvik ner till stranden. Sanera bort alla miljögifter och återställa alla naturvärden. Det här har varit på gång länge och var riktigt nära redan på 80-talet men kommunen bestämde sig för att flytta hit Noås Nordmuddring för att ge plats åt bygget av Arken inne i stan. Nu känner vi att vi har en produkt som klarar av den ekonomiska utmaningen att sanera marken, återställa ön och bjuda på vacker kärlek vid vattnet i Järved.

Vi har ett ansvar att skapa en tydlig gräns mellan det privata och det offentliga som då hamnar i balans. Området skall bli bättre för alla. Så få semipublika områden som möjligt. Området skall vara tydligt och inbjudande. De publika områdena är 100% publika i känslan, det får inte kännas att man inkräktar på någons privata sfär. Ett bostadsområde i kombination med rekreationsområde vid havet.

Det här området är tänkt att nås till fots eller med cykel. Den röd-streckade linjen är den primära gång och cykelleden från stan till Bodum och underhålls året om. Den oranga linjen är sekundärväg, en trevlig gång och cykelväg efter vattnet från stan till Alne Naturreservat. Den blåa linjen är avstickaren ut på ön, en tertiär väg att gå eller cykla efter och skottas inte fri från snö vintertid utan blir en upptrampad stig. 

Miljömål Järvedstrand!

Vi behöver ställa om och lära oss att bygga som naturen, vi kan inte fortsätta bygga utan att ta hänsyn till vår atmosfär och den koldioxid vi har lagt och fortfarande lägger till i balansen. Troligtvis världens dummaste experiment! Vem vet hur mycket atmosfären tål innan det snabbt börjar gå utför? 

Net-Zero innan år 2050! Redan nu?

En bra investering bygger kapital!

80 år av byggande men framförallt fastighetsförvaltning med förädling tillsammans med dagens teknik gör att vi kan bygga starka hus med minimalt underhåll och riktigt låga boendekostnader vilket säkrar värdet nu och för framtiden. Järvedstrand kommer alltid att värderas i topp i Örnsköldsvik! 

Livet blir enklare & roligare med pengar!