Det är enkelt att köpa sitt boende av Byggsigurd

Att köpa en bostad är för de allra flesta av oss både den viktigaste och den allra största affär vi gör i livet. Det kan vara mycket nytt att sätta sig in i, både när det gäller ekonomi och juridik. Därför vill vi att det ska vara så enkelt och lätt som möjligt att köpa en nybyggd bostad av Byggsigurd.

Välkommen hem!

Du slipper budgivning när du köper av Byggsigurd
För att du ska känna så stor trygghet som möjligt i ditt val har vi fasta priser, ingen budgivning om objekten alltså. Hos oss gäller ”först till kvarn”-principen. Ingen kan köpa sig förbi.

Personliga val
När du köper bostad av Byggsigurd har du också möjlighet att ge din bostad en personlig prägel. I varje projekt tar vi fram olika utförande gällande inredningsval, dvs. material på golv, vitvaror, luckor, handtag, kakel och klinkers med mera. Alla bostäder har ett utbud av basinredning som ingår i bostadens pris.

Utöver detta kan du sedan göra ytterligare inredningsval för att personifiera din bostad.

Du köper din bostad genom våra säljare eller externa mäklare
Som bostadsbyggare använder sig Byggsigurd av både egna säljare och externa registrerade mäklare som förmedlar våra bostäder. Kontaktuppgifter till respektive säljare eller mäklare finns alltid angivet vid varje projekt eller objekt på vår hemsida, om det inte finns så är projektet under projektering, då finns det alltid angivet en kontaktperson hos Byggsigurd istället.

Att KÖPA småhus
Äganderätt, eller småhus som det också kallas, innebär att du köper ditt hus och din tomt och blir lagfaren ägare till fastigheten. Det innebär också att du kommer i kontakt med en hel del kanske mer eller mindre obekanta juridiska och ekonomiska begrepp. Här har vi sammanställt de som förekommer i alla de fall då Byggsigurd bygger din bostad.

Köpekontrakt/Entreprenadkontrakt
Köpekontraktet reglerar köp av fastigheten, det vill säga tomten. Entreprenadkontraktet reglerar entreprenaden, det vill säga själva byggandet av huset. Innan du kan skriva under dessa kontrakt behöver du kanske också ett lånelöfte från din bank som du lämnar till Byggsigurd.

Kommunal avgift (tidigare fastighetsskatt)
Fastighetsskatten har ersatts av en kommunal avgift på 6 000 kronor för varje småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för småhuset med tillhörande tomtmark. Beskattningen ändrades från och med den 1 januari 2008, men märks först i 2009 års deklaration.

Nybyggda bostäder har hel avgiftsminskning i femton år. Alltså 0 kr de första 15 åren. OBS! Rot avdrag kan ej göras de första fem åren.

Läs mer på www.skatteverket.se

Byggnadskreditiv
Byggnadskreditiv är den kredit som utnyttjas för att betala löpande kostnader för bygget fram till att ditt hus är helt färdigställt

Pantbrev
Pantbrev lämnas som säkerhet till den bank som slutligen ska finansiera dina lån för huset. För att få ett pantbrev betalar man 2 procent av pantbrevsbeloppet (intecknade beloppet för fastigheten). Pantbrev tas ut hos Inskrivningsmyndigheten.

Lagfart
Lagfart är ett bevis för att du äger din bostad. Lagfart söker du eller din bank hos Inskrivningsmyndigheten. Efter att du betalat slutlikvid fastigheten (tomten) skriver Byggsigurd ett köpebrev som du lämnar in till Inskrivningsmyndigheten i samband med ansökan om lagfart. Kostanden för lagfart är 1,5 procent av köpeskillingen för fastigheten.


När vi drömmer och fantiserar om Järvedstrand ser vi en framtid som många kan tycka futuristisk och onåbar. Vi är Civilingenjörer, arkitekter, ingenjörer och alla som bryr sig om Järved och tillsammans i projekteringen är vi alla imagineers. Vi har alla en längtan efter ett hållbart samhälle, många tror att det är omöjligt och försent – det gör vårt arbete ännu viktigare och vi behöver visa och leda vägen nu! Självklart kan vi bo och leva i samspel med naturen, självklart är detta en bra investering för just er familj, ett inbjudande och inkluderande område för Järved och världsklass i vårt Örnsköldsvik! Den framtid vi vill ha i morgon måste vi bygga idag! Låt drömmar förverkligas!