Välkommen till Järvedstrand

Ditt nya hem precis intill kanalen i Järvedstrand. Järved är Örnsköldsviks solsida med en härlig sydvästsluttning ner mot fjärden.

Planändring Järvedstrand

Projekt Järvedstrand är under stadig utveckling om än långsammare än vad vi hoppats och beräknat med. Planändringen är nu uppe i 23 månader och målsättningen samt löftet är nu att det interna samrådet är klart innan jul, det som skulle vara klart innan semestern och senare direkt efter semestern. Kort kan man säga att Kommunen har prioriterat förbi tre förskolor och lite annat – så är det med planmonopol – det finns fler som tycker att det går långsamt och kan göra något åt saken – i alla fall för sig själva! Det är viktigt att projektet genomförs från infarten för att säkerställa boendemiljö och säkerhet för de boende. Möjliggör enkel avskärmning av byggarbetsplats mot barn och bostäder.

Viktigast av allt är att alla vi möter är väldigt positiva till projektet! Därför är vi övertygad om att projektet kommer igång och vi ser fram emot inflyttning under 2019! Vi jobbar mot en byggstart någon gång under 2018. Detta innebär att vi jobbar hårt med planändringen och framförallt gestaltningen av området.

Som ni ser i bakkant av området har kedjehusen blivit utbytta mot radhus i en eller två våningar med suterräng, samt att i framkanten har parhusen blivit utbytta mot kanalvillor. Bilden/rendering ”tagen” inifrån radhusets entréplan. Anledningen till förändringarna är främst, minimera insyn och möjliggöra panoramautsikt vilket leder till ökad livskvalitet! radhusen är vår enklaste produkt och är väsentlig för vårt högsta mål inom planering av detaljplan, hög lägstanivå!

Planområdet

Vårt arbete med planeringen av området bygger vidare på många fina ideér från tidigare arkitekter och projektörer. Vi har valt att fokusera på att skapa panoramautsikt från bakre raden samt fokus på det privata rummet både inne och ute. Täthet och privat är nyckelord med hjälp av tydliga gränser mellan publikt och privat. Vi har inspirerats av vattennära bebyggelser i större svenska städer samt kanalstrukturer i främst Florida och Kalifornien. Vi har även influenser av hus som har mycket glas mot den privata bakgården och bollat några idéer och fått lite inspel från två olika arkitekter i USA. Stora takutsprång för att skydda mot solinstrålning samt tillskapa en skyddad uteplats samt en vägg på en sida som går upp och ansluter mot taket för vindbroms och tillskapa ett varmare mikroklimat när det blåser kallt från havet. Vi lägger den ena sidan av huset med en sluten vägg på tomtgräns, hela den sidan blir den andres privata innergård och möjliggör fönster utan insyn och enklare lösningar av brandskydd.

Densitet och exklusivitet
Anledningen till att vi har förtätat området samt höjt standarden är att kunna finansierar och fördela de stora infrastrukturkostnaderna, tänker främst på sanerings av området, rekreations ö och eventuell gång och cykeltunnel. Tätheten gör också att vi får det lättare att definiera tomterna och minimera insynen och därigenom kan sätta mer glas mot havet. Radhusen definierar vår ambition om att få till prisvärt boende med fantastisk havsutsikt, härlig solsida, närhet till service och allt till låga boendekostnader.

Funktion
Alla hus dimensioneras för livets alla flöden! Vilket innebär att det inte blir några ”standardhus” utan det blir utökat funktionalitet i de flesta hänseenden. Kort skall man kunna parkera två bilar vid radhuset, möjligt för carport eller garage samt förberett för laddare av elbil. En hall är inte bara en hatthylla, skohylla och en ytterdörr utan den skall klara av en massa flöden och göra det med bravur. Naturligt ljus, flera garderober, personlig förvaring i lådor och hyllor, plats för sortering av post, avläggningsytor, laddplats för mobil, plats för skotork och eventuellt torkskåp, speglar för fram och bak, sittplats samt plats för barnvagn eller rullstol. Övrigt igenom husen har vi höjt funktionaliteten och på taket har vi integrerat solceller för produktion av eget elbehov.

Befintlig bebyggelse
Vi uppskattar och respekterar den befintliga bebyggelsen i området och närmast Järveds Herrgård har vi flyttat bak husen och minskat till tre istället för fyra hus om man jämför mot PEABs förslag från 2005. Detta ger en mjukare övergång mot våra högexploaterade delar av området med radhus och kanalvillor samt skymmer inte utsikten mer än nödvändigt.

Vi har även fått förmånen att införliva ett litet område från kommunen som idag är industritomt med upphävt strandskydd där målsättningen är att använda marken för bostäder. Området ligger rakt nedanför den vackra herrgården och planen är att utöka området med tre tomter och på dessa bygga stora exklusiva enplansvillor med egen kaj. Begränsar detaljplanen till enplansvillor som läggs på ca 3 meters höjd vilket ger en obruten utsikt från befintliga hus som ligger ungefär 10 meter högre. Frågor har kommit om möjlighet för brygga och båtplats för de boende ovanför. Kan den tillskapas utanför området i direkt anslutning på sidan mot stan?

I utformningen av detaljplanen visar vi hänsyn till de boende i området samt skapar ett nytt fint rekreationsområde för alla. Vi är övertygade om att närliggande bebyggelse får mervärden i att industriområdet blir ett tillgängligt bostadsområde, tillgång till ön och eventuell badplats samt att det ger en positiv prisutveckling för alla.

Industrihistoria

Plankarta från 1893 som visar uppbyggnaden av sågen som lades ner 1921. Här ser man utformningen av ön som byggdes av bakaved och utfyllnad samt bryggan där de stora segelfartygen la till och lastade virke.