Välkommen till Järvedstrand

Ditt nya hem precis intill kanalen i Järvedstrand. Järved är Örnsköldsviks solsida med en härlig sydvästsluttning ner mot fjärden.

Området

Planen för området innehåller 40 fristående villor, 30 radhus och ungefär 30 lägenheter i flerbostadshus. Anledningen är att vi vill få till mångfald och dynamik i området, ett levande bostadsområde som representerar Örnsköldsvik. Vid utformningen av området är säkerheten för de boende och framförallt barnen av yttersta vikt. Det är barnen som utnyttjar bostadsområdet mest när de leker, busar och hittar på hyss tillsammans med sina kompisar – det är här de växer upp.

Viktiga utmaningar för oss att lösa är närheten till djupt vatten och hög fart efter Järvedsleden. Vi vill få till en säker passage till Järvedscentrum från bostadsområdet via en gång- och cykeltunnel. Hastigheten på Järvedsleden vill vi sänka från nuvarande 70 km/h till 30 km/h eller anlägga en gång- och cykeltunnel. För att begränsa barnens tillgång till djupt vatten och höga fall ner på isen kommer vi montera ett 1,50 m högt staket med självstängande grind med tvåhandsgrepp.

Ön, eller gamla Fårön som vi kallade den som barn, var ursprungligen byggd för att torka virke. Nu kommer den att återställas så att vi får tillbaka en lång kaj in mot kanalen. Detta kommer att bli möjliga båtplatser för de som bor i radhusen.
Ön, på bilden ovan, kommer att avverkas helt och återplantera några träd, några dungar, växter, sommarängar och gräsmatta kommer det att bli som förhöjer utsikten från husen. Vi har även tänkt bevara industriminnen från området, i dagsläget en virkesvagn samt att bevara fina avsnitt av strand med bakaved.

Våra planer på en badstrand ser ganska ljusa ut då föroreningarna i sedimenten sjunker ju längre bort från kättingverksamheten man kommer. Vi har testat mot 8 metaller och 16 olika PAH:er där en Benso(ghi)Perylen är dålig och Inden(123cd)Pyren har moderata värden.

Vår målsättning är att utforma ett sommarbad genom att bygga pirer och mellan dessa lägga ut markduk och fyll av sand, gärna då från muddring av inloppet till Bäckfjärden, Sandlågan eller Åvikefjärden. Tankar finns även på löp/gångväg på förslagsvis 333 m, 60 och 100 m sprint, längdhopp och utegymutrustning.

Rekreation i området blir i enlighet med våra värderingar och främst riktade till barn och deras föräldrar. En multisportarena för spontanidrott ser vi som ett mycket viktigt inslag för att få fler att idrotta. Den kommer inte kunna bokas och är öppen för alla. Inritat i planerna är en arena om 15 x 30 meter vilket ger fullstor plan för femmanna-fotboll med sarg och integrerade fotbollsmål i sargen. Ytan blir med kort konstgräs som möjliggör innebandy men även basket, tennis och volleyboll. Vintertid kan ytan spolas så man möjliggör skridskoåkning och knattehockey.
I anslutning till multisportarenan blir det en lekpark för små barn, fikabord och en gemensamhetslokal med ett litet kök, två toaletter, stapelstolar för festligheter samt två pingisbord.

Gång- och cykelväg till och från stan samt upp till all service i Järved och Bonäset är viktiga för området. Vägarna inom bostadsområdet skall utformas för att fungera utmärkt för gång- och cykeltrafik. Vi är dock lite rädda för breda gator som kan medföra nackdel med hög fart. Därför föreslår vi att vägbanan max ska vara 5 meter bred.