Välkommen till Järvedstrand

Ditt nya hem precis intill kanalen i Järvedstrand. Järved är Örnsköldsviks solsida med en härlig sydvästsluttning ner mot fjärden.

Radhus och kanalvillor

Byggsigurd är ett familjeägt bygg- och fastighetsbolag verksamt i Örnsköldsvik sedan 1938. Vi hyr ut och förvaltar bostäder, butikslokaler, industri- och kontorslokaler i egna fastigheter. Vårt bestånd finns i huvudsak inom Örnsköldsviks centrala delar.

 

Världens bästa boende till oss Öviksbor!

Vår målsättning i Järvedstrand är att koppla ihop insidan med utsidan. Vi tänker rum och funktioner i trädgården. Det blir en blandning mellan skydd för insyn och att bo med naturen på insidan. Designen blir naturlig och stilren. Funktionerna blir funktionella och vi skalar bort alla onödiga funktioner samt fokuserar på de som betyder något. Alla intryck du får när du kommer in i huset är till för att berika ditt liv.

Världens bästa boende till oss Öviksbor!

Vår målsättning i Järvedstrand är att koppla ihop insidan med utsidan. Vi tänker rum och funktioner i trädgården. Det blir en blandning mellan skydd för insyn och att bo med naturen på insidan. Designen blir naturlig och stilren. Funktionerna blir funktionella och vi skalar bort alla onödiga funktioner samt fokuserar på de som betyder något. Alla intryck du får när du kommer in i huset är till för att berika ditt liv.

Planändring Järvedstrand

Projekt Järvedstrand är under stadig utveckling och vi håller på med planändringen. Det är mer komplext och framförallt mer tidskrävande än vad vi först räknat med. Handlar i princip mycket om avtal om upprättande av en ny detaljplan, Exploateringsavtal och vad som skall ingå i en planändring.