Informationsträff Örnsköldsviks församlingshem 3 februari 2016

Hem/Egypten/Informationsträff Örnsköldsviks församlingshem 3 februari 2016

Informationsträff Örnsköldsviks församlingshem 3 februari 2016

Kvällen den 3 februari genomfördes ett informationsmöte om Projekt Egypten i Örnsköldsviks församlingshem. Stora salen fylldes med ca nittio blivande hyresgäster!

Här nedan finner du ett referat av kvällens föredragning i ett nyhetsbrev. Vidare det bildmaterial som visades.

Nyhetsbrev informationsträff 3 februari 2016 (.pdf)

Visa bilder
Visa bilder

2017-05-18T23:38:58+00:00