Välkommen hem!
På denna sida kommer vi diskutera hur man finansierar ett nytt hus och hur beskriva de olika köpen så som ett Köpebrev för sin tomt, fastighet och ett entreprenadkontrakt för själva bygget av huset och tillbyggnader. Vidare de olika lyften och hur de är fördelade för att sprida risk. Vi kommer att diskutera hur vi Byggsigurd finansierar hela projektet och hur vi fördelar och minimerar risk. Kort kan man säga att banken inte finansierar risk eller tar risker. Det innebär att risken finansieras av oss som bygger och av er som köper. Vår bank och er bank samt naturligtvis vi alla intresserade av att vi kan ta risk och hantera de risker som mot förmodan kan inträffa. Därför är det vår skyldighet att projektera en hanterbart riskupplägg. Ett hållbart finansierings upplägg. 

Investering Järvedstrand!
Hur ser en investering ut? Se filmen nedan så har vi försökt beskriva ett framtida senario.