jerre

Hem/jerre

About jerre

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far jerre has created 31 blog entries.

Projekt EGYPTEN

2017-05-18T23:39:01+02:00

En överenskommelse har träffats mellan Byggsigurd och Örnsköldsviks Kommun om förvärv av kommunens fastigheter inom kv Egypten nordväst om korsningen Nygatan – Fabriksgatan.

Kommunen lämnar under 2015 sina kontorslokaler, dessa byggs om till bostäder. Byggnaderna byggs på med 3-4 bostadsvåningar. Arbetet kommer att genomföras i två etapper, med 98 lägenheter i den första etappen och 58 i den andra. Inflyttning kommer att ske under 2016 och 2017. Förvärvet innebär att fastigheterna utvecklas till flerbostadshus med lokaler i gatuplanet.webb+nyg+1820

Lägenheterna kommer att ha lägre hyra än hyresrättens och lägre insats än bostadsrättens, vara av hög kvalitet med god tillgänglighet samt hyras ut med kooperativ hyresrätt. Aktiva boföreningar kommer att bildas, vilka skapar trygghet, trivsel och gemenskap. Erfarenheter från liknande projekt med kooperativa hyresrätter är mycket goda.

Arbetet genomförs med god arkitektonisk utformning inkluderande en utveckling av Nygatan till en aktiv butiksgata som attraherar.

Vi kommer att utforma projektet så att gemenskap skapas och att besök verkligen underlättas. Det kanske tar emot för många att lämna villan! – en känsla av kommande ensamhet, att det blir få besök från barn och barnbarn – man tycker sig inte ha plats. Projektet bygger på att lägenheterna är välplanerade och att den inglasade balkongen är lägenhetens ”extrarum”. Vidare att det till lägenheterna finns möjlighet att utnyttja gemensamhetslokalen på taket och för en billig penning hyra en övernattningslägenhet för barn, släkt och vänner på besök. Sammantaget är de, som vid första anblicken kan uppfattas som små lägenheter, i realiteten funktionellt större och med en mycket god tillgänglighet.