jerre

Hem/jerre

About jerre

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far jerre has created 31 blog entries.

Länsstyrelsen avslår överklagandet!

2016-02-11T11:50:30+01:00

Länsstyrelsen avslår överklagandet!
Projekt Egypten – Nyhetsbrev 28 oktober 2015

Länsstyrelsen avslog den 27 oktober Bostadsrättsföreningen Dublins överklagande av detaljplanen för Kv Egypten 3, 6 och 8 samt Centrumområdet.

I huvudsak motiverar Länsstyrelsen sitt beslut med att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Det så kallade planmonopolet innebär att kommunen själv inom vida ramar får avgöra hur marken ska nyttjas och hur miljön ska utformas i den egna kommunen.

Länsstyrelsen anser inte att antalet tillåtna våningar utgör betydande olägenhet i en tätort. Vidare att balkongernas utformning inte kan anses störa utsikten eller utgöra en fara för omgivningen i den bemärkelse som anges i Plan och Bygglagen.

Beslutet kan överklagas inom tre veckor efter mottagandet till Mark- och miljödomstolen i Umeå.

Pressrelease

2017-05-18T23:38:59+02:00

Pressrelease

Nu är 75 % av lägenheterna tecknade i kv Egypten etapp 1 och vi är redo att starta bygget!

Läs meddelandet i sin helhet här

Logga_egypten_transp

Lasarettsgatan 30

2017-05-18T23:39:00+02:00

Kv. Edinburg 7